Поучителни

Трябва постоянно да мислите за нещата които всевишнят Аллах ви е дал.  Тези дадености текат отгоре и отдоло ви, а вие не ги забелязвате.

Казва Аллах в Свещения Коран: …и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.(Ибрахим:34)

Да имаш здраво тяло, да живееш в мирна държава, да си сит, да дишаш чист ваздух , да пиеш чиста вода …

Цял свят ни е даден да слугува на нас. Ала много от нас даже и не осъзнават това…

Continue Reading

Поучителни

Великият Аллах Всевишният и Пречистият е надарил човека с толкова много блага,че те не могат да се изброят с цифри. Те биха свършили, а думите биха били слаби и недостатъчни ако се опитаме да изброим и опишем благата които Премъдрият Аллах буквално ни е подарил, Но дали оценяваме достатъчно тези Благодеяния?

Гледайки ги виждаме ли ги ? Осъзнаваме ли ги и отправяме ли благодарност към Всевишният Аллах за всичко, което ни е предоставил и от което се възползваме всеки ден и всеки час ?

Много често ние оценяваме благата, притежавани от нас, едва когато ги загубим.

Но разбира се тогава вече е твърде късно. Кога например можем да оценим колко е ценна ръката ни? Сигурно когато я счупим, когато почустваме болката на счупената кост, когато се обездвижи и когато разберем колко е трудно да се справяме само с едната си ръка, когато не можем да се нахраним, не можем да хващаме, не можем да работим, не можем да закопчаем дори дрехите си.  ( Аллах да пази. )

Continue Reading

Наставления


Всяка добрина е садака Уважаеми братя и сестри мюсюлмани Аллах С.Т. е отредил за нашия уммет,  (уммет е \общността\ на Мухаммед С.А.С. ) всяка добрина, колкото и малка да е тя,  да бъде като садака за извършителя и, и да се печели севап (награда) от това.  За това нещо е достатъчно човек да е истински мюсюлманин т.е. да вярва че Аллах Теаля е един единствен, и да върши тези добрини искрено, т.е. заради Аллах.

Continue Reading

Разкази


Хиляди хора се стекли към покрайнините на града да приветстват новия управител, назначен от Халиф Умар.

Те с тревога очаквали да видят този именит сподвижник на Пророка с.а.с.
Какво видели?

Скромен мъж, яздещ муле и облечен с прости, но чисти дрехи, който ядял хляб, поръсен със сол. Хората останали потресени от видяното.

Това не бил начина, по който за тях изглеждал управителя на доскоро управлявания от персийците град, за които разкоша и лукса били мярка за авторитет и уважение.

Continue Reading

Наставления


Сахабетата (сподвижниците) усещали, че Мухаммед С.А.С. обича повече Али Р.А. и изгаряли от желание да разберат защо. Пратеникът на Аллах  С.А.С. разбрал за това тяхно желание и в отсъствието на Али Р.А. им задал въпрос:

Continue Reading