Други

Това е лист ( за не Мюсюлмани или нови Мюсюлмани ) с често използвани Ислямски думи и изрази който всички мюсюлмани използват във всекидневието си и който ще бъдат използвани в този сайт.

Селям Алейкум “Мирът да е над теб, Мир на теб”

Селям – “Мир”

Аллах – Бог

 

Continue Reading

Поучителни

Трябва постоянно да мислите за нещата които всевишнят Аллах ви е дал.  Тези дадености текат отгоре и отдоло ви, а вие не ги забелязвате.

Казва Аллах в Свещения Коран: …и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.(Ибрахим:34)

Да имаш здраво тяло, да живееш в мирна държава, да си сит, да дишаш чист ваздух , да пиеш чиста вода …

Цял свят ни е даден да слугува на нас. Ала много от нас даже и не осъзнават това…

Continue Reading

Сътворението

В Свещеният Коран Създателят Аллах казва:

И сторихме от водата всяко живо същество.’’[21:30]

Ислямът приписва най-святите качества на водата, като даването на живот и като пречистващ ресурс. От нея  произхожда целия живот на земята; веществото, от което Аллах създал човека (‘’Той е, Който сътвори човека от вода’’ 25:54) , и в Свещения Коран категорично се потвърждава:

‘’И сторихме от водата всяко живо същество.’’ (21:30).

Continue Reading

Поучителни

Великият Аллах Всевишният и Пречистият е надарил човека с толкова много блага,че те не могат да се изброят с цифри. Те биха свършили, а думите биха били слаби и недостатъчни ако се опитаме да изброим и опишем благата които Премъдрият Аллах буквално ни е подарил, Но дали оценяваме достатъчно тези Благодеяния?

Гледайки ги виждаме ли ги ? Осъзнаваме ли ги и отправяме ли благодарност към Всевишният Аллах за всичко, което ни е предоставил и от което се възползваме всеки ден и всеки час ?

Много често ние оценяваме благата, притежавани от нас, едва когато ги загубим.

Но разбира се тогава вече е твърде късно. Кога например можем да оценим колко е ценна ръката ни? Сигурно когато я счупим, когато почустваме болката на счупената кост, когато се обездвижи и когато разберем колко е трудно да се справяме само с едната си ръка, когато не можем да се нахраним, не можем да хващаме, не можем да работим, не можем да закопчаем дори дрехите си.  ( Аллах да пази. )

Continue Reading

Единобожие

 

Иман от арабски    إيمان – означава вяра в единството на Аллах и отдаденост на Аллах

Статията разглежда и обяснява основите на вярата ( на арабски  – Имана) в който всеки един мюсюлманин (отдаден на Аллах) трябва да вярва.

 

Continue Reading