Наставления„Ние винаги сме изпълнени с желания, които често са несъвместими:
В едната си ръка да държим чаша, а в другата – Корана!
Ето така ние живеем под синия небосвод,
Полубезбожници и полумюсюлмани!” (Омар Хаям)

Прочитайки тези стихове, си помислих:  Може би са писани днес. Колко са актуални те!

В действителност много хармонично в съвременния свят съжителстват понятия, които са напълно противоположни.

Continue Reading

Наставления


”А който върши праведни дела, мъж или жена,
и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат
угнететени дори с браздица по костилка на фурма.”
(Коран 4:124)
”Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела,
в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения -;
гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.”
(Коран 22:23)
Наставления

1. Аллах няма да те пита какъв автомобил си карал. Той ще те пита колко хора си превозил, които са нямали превоз.

2. Аллах няма да те пита колко квадрата е била къщата ти. Той ще те пита колко гости си приел у дома си.

3. Аллах няма да те пита за дрехите, които си имал в гардероба си. Той ще те пита на колко души си облякъл.

4. Аллах няма да те пита каква е била най-голямата ти заплата. Той ще те пита дали си подобрил характера си, за да я запазиш.

Continue Reading