Хадиси


Айша р.а. предава, че един човек поиска разрешение да се срещне с Пратеникът на Аллах с.а.с., и Пратеника с.а.с. каза: ,,Той е един лош член на племето.” Когато той влезе, Пратеникът на Аллах с.а.с. се отнесе прямо и любезно, и говори с него.

Когато той си отиде, аз казах: ,,О, Пратенико на Аллах! Когато той поиска разрешение, ти каза ‘Той е един лош член на племето’, но когато той влезна, ти се отнесе с него с прямота и любезност.”Пратеникът на Аллах с.а.с. отговори: ,,’Айша! Аллах не харесва този, който е с неприличен език.” (Ебу Даууд, 4774)

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът с.а.с. казва: ,,Мюсюлманинът, мъж или жена, продължава да бъде подлаган на изпитания (на този свят) по отношение на себе си, децата или имуществото си, докато той или тя застане пред Аллах, Всевишния (в Съдния ден) в състояние, в което всичките негови или нейни грехове са опростени.” (Тирмизи, 49)

Хадиси

Ебу Хурейра (или Ебу Са’ид Ел-Худри) р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. отбелязва: ,,Аз засвидетелствах, че няма друг бог, освен Аллах и аз съм Пратеникът на Аллах. Всеки човек, който срещне своя Рабб (Господар) безсъмнение с тези две (истини), не ще бъде никога отдалечен от Рая (Дженнета). ”(Муслим, 42)