Поучителни

Всяка майка,всяка жена,която иска да има дете,всеки баща,който иска да бъде баща,трябва да го прочетат това.

“…Родителите ми са дали живот с любов.Така мисля аз..

Оформят ми се първите мускулчета…Тялото почва да ми се оформя…

Вече имам уста..сърчицето почна да ми бие …Кой може за се съмнява,че аз вече живея?!

Не разбирам защо моята майка е загрижена…ръчичките и крачетата почнаха да ми растат…На ръчичкита почнаха да ми порастват пръсчета,скоро,когато изляза от корема на майка ми,ще мога да милвам нейното лице…

Continue Reading

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Отбягвайте завистта, защото завистта унищожава добрите дела, както огъня изгаря тревата.” (Ебу Даууд, 4885)

Хадиси


Айша р.а. предава, че един човек поиска разрешение да се срещне с Пратеникът на Аллах с.а.с., и Пратеника с.а.с. каза: ,,Той е един лош член на племето.” Когато той влезе, Пратеникът на Аллах с.а.с. се отнесе прямо и любезно, и говори с него.

Когато той си отиде, аз казах: ,,О, Пратенико на Аллах! Когато той поиска разрешение, ти каза ‘Той е един лош член на племето’, но когато той влезна, ти се отнесе с него с прямота и любезност.”Пратеникът на Аллах с.а.с. отговори: ,,’Айша! Аллах не харесва този, който е с неприличен език.” (Ебу Даууд, 4774)