Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът с.а.с. казва: ,,Мюсюлманинът, мъж или жена, продължава да бъде подлаган на изпитания (на този свят) по отношение на себе си, децата или имуществото си, докато той или тя застане пред Аллах, Всевишния (в Съдния ден) в състояние, в което всичките негови или нейни грехове са опростени.” (Тирмизи, 49)

Хадиси

Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Никой от вас да не моли за смъртта, и да не я вика, преди да е дошла, защото, когато някой от вас умре той прекратява (извършването на добри) делата , и животът на вярващия не продължава, освен за добрини.” (Муслим, 6485)

Хадиси

Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:

,,Силният не е този, който побеждава хората със силата си, а силният е този, който контролира себе си, когато е ядосан.”

(Бухари, 8/135 и Муслим, 4/6311-6314)

 

Хадиси


Абдуллах ибн Мес’уд р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,, Аз съм осведомен за човека, който последен ще излезе от (Адския) огън и ще влезе в Рая.
Това ще бъде човек, който ще излезе от Огъня на Ада пълзейки и Аллах ще му каже:
,,Върви и влез в Рая!” Той ще отиде до него (Рая), но ще му се стори че е пълен и тогава ще се върне казвайки: ,,О, Господи мой, аз открих че е пълен.”
А Аллах ще каже: ,,Върви и влез в Рая и за теб ще има колкото земята и още десет пъти по толкова (или за теб ще има десет пъти колкото земята).”
На това човекът ще каже: ,,Ти подиграваш ли ми се ( или ти присмиваш ли ми се) въпреки, че Ти Си Господът?” Аз видях Пратеникът на Аллах с.а.с. (докато казваше тези думи) да се усмихва така, че се видяха кътните му зъби. Казано бе, че този човек ще бъде на най-ниската степен измежду хората в Рая.”
(Бухари, 8/575)