Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва:
,,Отбягвайте завистта, защото завистта унищожава добрите дела, както огъня изгаря тревата.” (Ебу Даууд, 4885)

Хадиси


Ебу Зерр р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва, че Всевишният Аллах казва: ,,О, раби Мои, всички вие сте заблудени, освен тези, които Аз напътя, но ако Ме помолите за напътствие, Аз ще ви напътя. Всички вие сте бедни, с изключение на онези, на които Аз съм дал богатство, но ако вие искате от мен, Аз ще ви дам препитание. Всички вие сте грешни, с изключение на онези, които Аз съм предпазил (от грях), но ако някой от вас знае, че Аз имам силата да опрощавам и иска Моето опрощение, Аз ще му простя и няма да го държа отговорен… Моята отплата е изречена и Моето наказание е изречено. Моята заповед за нещо, което пожелая е само да кажа ,,Бъди!” и то става.” (Тирмизи, 2344; Ахмед и Ибн Мадже)

Хадиси


Ебу Хурейра р.а. предава, че Пратеникът с.а.с. казва: ,,Мюсюлманинът, мъж или жена, продължава да бъде подлаган на изпитания (на този свят) по отношение на себе си, децата или имуществото си, докато той или тя застане пред Аллах, Всевишния (в Съдния ден) в състояние, в което всичките негови или нейни грехове са опростени.” (Тирмизи, 49)

Хадиси


Предава Ебу Хурейра р.а., че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Аллах има деветдесет и девет имена, т.е. сто без едно, и всеки, който повярва в техните значения и действа, съобразно с тях, ще влезне в Рая (Дженнета); и Аллах е Един (Витр) и обича единството (т.е. нечетните числа).” (Бухари, 8/419)