Наставления


И дадохме на Люкман мъдростта: “Бъди признателен на Аллах! Който е признателен, за себе си е признателен. А който е неблагодарен; Аллах е над всяка нужда, Всеславен.”


И рече Люкман на сина си, поучавайки го: “О, синко мой, не съдружавай с Аллах! Съдружаването е огромен гнет.” (31:12-13)

Съвети на Люкман а. с.
О, синко, носил съм камъни и желязо и знам че са тежки, но не съм видял нещо по тежко от лош съсед.

Continue Reading