Хадиси

Умереност в религията


Предава Ебу Хурейра р.а. че Пратеникът с.а.с. казва: ,,Религията е много лесна и този, който прекалява в религията, не ще е способен да продължи по този път. И така вие не трябва да прекалявате, а се опитайте да бъдете по близо до съвършенството и благовестявайте с добро, за което ще бъдете наградени, и спечелете силат…а с извършването на молитвата в сутрешните, следобедните и последните часова на нощите.
(Бухари, 1/38)


Ел-Уази ибн Зейр р.а. предава че, Пратеникът на Аллах с.а.с. му каза (на Мунзир ел-Ашаж р.а.): ,,Ти имаш две качества, които Аллах харесва: Умереност и обмисленост”. Той попита: ,,Аз ли ги придобих или Аллах ме е създал с тях?” Той с.а.с. отговори: ,,Не, Аллах те е създал така.” После той каза: Слава на Аллах, Който ме е създал с д…ве качества, които Аллах и Неговия Пратеник с.а.с. харесват.” (Ебу Даууд, 5206)

Абдуллах ибн Серджиш р.а. предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. казва: ,,Добрият начин на ръководене, обмислен и умерен, е една двадесет и четвърта част от пратеничеството.” (Тирмизи, 5059)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *