Новини

В Германия се подготвя нов превод на Свещения Коран

Нито една друга религиозна книга не се обсъжда толкова много сред немюсюлманските среди, колкото Корана. Между другото и много от спорещите не са го прочели.
Имайки предвид този факт фрайбургското издателство «Herder» е решило да се обърне за тази цел към висококвалифицирания преводач, изследователя на исляма Ахмед Милад Карими. По неговото мнение съществуващите немски версии на Корана добре отразяват исляма от философска гледна точка, но „куцат” от гледна точка на езиковите нюанси. Тъй като на авторите не им се е отдало да го предадат така, че да бъде еднакво привлекателен както за владеещите арабски език, така и за останалите.
Тайната в преводите на Карими е използването на специални езикови средства, чрез които се прави опит за предаване на цялата красота на Корана, естествено, според възможностите на един човек. Да се запознае читателят с поезията на тази книга е главна задача, счита преводачът, пише  «Deutsche Welle».

http://www.genmufti.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *