Наставления

Водата

’И сторихме от водата всяко живо същество.’’[21:30]

Ислямът приписва най-святите качества на водата, като даването на живот и като пречистващ ресурс. От нея идва произхожда целия живот на земята; веществото, от което Аллах създал човека (‘’Той е, Който сътвори човека от вода’’ 25:54) , и в Свещения Коран категорично се потвърждава: ‘’И сторихме от водата всяко живо същество.’’ (21:30).

Водата е първичен елемент, който съществува дори преди да са създадени небесата и земята:
‘’ Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата’’ (11:7).

Водата от дъждовете, реките и фонтаните присъства из страниците на Корана, за да символизира благосклонността на Аллах: ‘’И изсипваме чиста вода от небето,за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворените от Нас многобройни хора и добитък.’’ (25:48-49).

В същото време, на вярващите постоянно се припомня, че Аллах е този, който дава питейна(сладка) вода на хората и, че може също толкова лесно да е задържи: ‘’ И не виждате ли водата, която пиете? Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме? Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?’’ (56:68-70)

В тези стихове вярващите са предупредени, че те са само настойници на създанията на Аллах на земята и не трябва да взимат Неговия закон в техни ръце.

Шафа и Ширб: Водата и ислямските закони

Суровият пустинен климат в Арабия, Близкия Изток и Северна Африка(Сахара), прави водата високо ценен и ‘’скъпоценен’’ ресурс в тези части на света. Ислямското законодателство, Шериатът, се впуска в огромни детайли относно водата, за да осигури справедливото и безпристрастно разпределение на водата в обществото.

Самата дума ‘’Шериат’’ е тясно свързана с водата. Тя е включена в ранни арабски речници и първоначално означавала ‘’мястото, от което се стига до водата’’. Преди появяването на исляма в Арабия, шериат било всъщност поредица от правила относно употребата на водата. По-късно терминът вече включвал закони и правила дадени от Аллах.

Водата е дар от Аллах Те’аля. Тя е едно от трите нeща, на които всеки мюсюлманин има право: трева(пасище за добитъка), вода и огън.

Водата трябва да бъде свободно достъпна за всички, и всеки мюсюлманин ,който задържа ненужната(в повече) вода прави грях към Аллах: Никой не може да отхвърли водата в повече без да направи грях спрямо Аллах и спрямо хората. Хадисите казват, че в Деня на Възкресението Аллах ще отхвърли три човека; единият от тях ще е ‘’човекът, който имайки вода в излишък, отказва да даде на пътника…’’

Има две основни правила в Шериата, които напътват за правата над водата: шафа, правота на жажда, което постановлява всеобщото право на хората да утоляват тяхната жажда и тази на техните животни; и ширб, правото на напояване, което дава на всички правото да напояват техните посеви. Двете правила са тълкувани в различни посоки от редица учени в исляма, и тяхното изпълнение се променя в различните региони и селища, като всяка общност прилага закона в съответсвие на гоеграфските и социални условия.
Изправяне пред Аллах в сияйна чистота- Абдест(измиване)

‘’Чистотата е половината от вярата’’, Проорка Мухаммед(с.а.с.) казва това на неговите сподвижници в един от Хадисите. Тези добре знаени и често повтаряни думи разкриват не само важността на чистотата, но също така и специалната роля, която заема водата в исляма.
Пречистването чрез измиване е задължителна част от ислямския молитвен ритуал. Молитвите изпълнени в нечисто състояние не са валидни. Това означава, че мюсюлманите са задължени да направят ритуалното измиване(абдест) преди всяка от техните пет всекидневни молитви. Освен това и по-цялостен ритуал се изисква в някои случей.

Коранът казва на вярващите, че Аллах: ’’Аллах обича пречистващите се.’’(9:108) и ги наставлява: ‘’О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Дано сте признателни!’’ (5:6)

Аллах ще награди тези, които се пречистват. През 11век теологът Ал-Газали потвърждава следния хадис: ‘’Вярващите ще дойдат в Деня на Възкресението със светлина на техните чела, китки и глезени като резултат от очистването.’’

Цели глави от Хадисите са посветени на измиването, описвайки кога и как да се изпълнява и обяснявайки в какъв ред да бъдат измивани отделните чести на тялото-как да бъдат почистени стъпалата, как да бъде навлажнена главата и дори колко често да бъдат почиствани ноздрите. Те също обясняват, че водата използвана за почистване трябва да бъде чиста(мутлак) и да не се смесва с никакви други течности. Водата от дъждовете, кладенците, течащата вода от кранчетата, от реките и потоците, водата от езерата и язовирите, от моретата и океаните, всички те се смятат за чисти и водата е подходяща за ритуално измиване.

Водата Зем-Зем

Многобройни независими проучвания са били направени на водата от извора Зем-Зем, които установяват, че това е една от най-чистите води, на които можем да се насладим.
Водата Зем-Зем се харесва от всички със своята притегателна сила. Тази вода никога не е била химически обработвана или хлорирана, както е при водата, използвана в градовете. Биологично чистите продукти(зеленина) обикновено са характерни заповечето извори. Това прави водата безвкусна, дължащо се на развитието на водорасли, ставащо причина за обособяването на вкус и мирис.

Но в случая с водата от извора Зем-Зем е нямало никакви следи от биологически продукти. Преди векове наред, Хаджер отчаяно търсила вода във възвишенията Сафа и Мерве за своя новороден син Исмаил(а.с.). В търсене на вода от едно място на друго, детето й случайно втрило крака в пясъка. Тогава вир от вода излезнал на повърхността и с благоволението на Аллах, вирът се превърнал в кладенец, който бил наречен Зем-Зем.

Водата и съвременната наука

Пророкът(с.а.с.) ни е посъветвал да ‘’ приспаднем една трета от храната,водата и въздуха’’. Съвременните проучвания потвърждават този съвет, препоръчвайки ни да пием поне 8-10 чаши вода на ден, включвайки чаша вода преди и след всяко хранене. Водата ни помага да пречистим тялото си от токсини и мазнини и се грижи нашият организъм да функционира така,че да бъдем винаги уравновесени и енергични.

Учените са доказали, че човек може да издържи няколко седмици без да приема протеини, въглехидрати и мазнини, но само няколко дена без вода. Способността на тъканите на тялото, тяхното действие и устойчивост откъм болести и наранявания за неизменно свързани с качеството и количеството на приетата от организма вода.

Човешкото тяло е съставено от две-трети вода и тази течност е включена във всички телесни процеси, в това число храносмилане, абсорбиране, кръвообращение и отделяне.
Стресът и кофеинът дават отражение върху количеството на водата и скоростта, с която тялото е изразходва. Всички тези фактори, по отделно или обединени,могат да причинят малко, но критично свиване на мозъка. Това леко смаляване ще понижи нервно мускулната координация, ще намали концентрацията и ще доведе до по-бавна мисловната дейност. За съжаление, повишената консумация на кофеин е обичайна в стресови ситуации, водеща до губене на вода.

Кръвната плазма
(основен телесен компонент) приблизително 92% вода

Човешкият ембрион
(нашият физически нарастващ носител) приблизително 90% вода

Кръвта (жизнено важна течност; пренос на храна) може да достигне до 90% вода

Мозъчните клетки (интелект,творческа способност,поведение)
приблизително 85% вода

Бъбреците (пречистващи процеси на поетите течности) приблизително 82% вода

Мускулите (основни двигатели на тялото) средно равнище от 75% вода

Тялото (нашият ‘дом’ на земята) приблизително 71% вода

Черният дроб (метаболизъм и детоксификация) приблизително 69% вода

Костите (опорно двигателна система) приблизително 22% вода

Телесните клетки и течности (основи за разтеж и развитие) главно
вода

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *