Наставления

Всяка добрина е садака


Всяка добрина е садака Уважаеми братя и сестри мюсюлмани Аллах С.Т. е отредил за нашия уммет,  (уммет е \общността\ на Мухаммед С.А.С. ) всяка добрина, колкото и малка да е тя,  да бъде като садака за извършителя и, и да се печели севап (награда) от това.  За това нещо е достатъчно човек да е истински мюсюлманин т.е. да вярва че Аллах Теаля е един единствен, и да върши тези добрини искрено, т.е. заради Аллах.

В един хадис предаден от Муслим, се разказва, че една група от бедни сахаби отишли при Пратеника на Аллах С.А.С. и му казали: “ Я Расулюллах (О, Пратенико на Аллах) ! По богатите от нас братя, много ни изпревариха в печеленето на севап за Съдния ден, те кланят намаз(молитва) заедно с нас, държат оруч(говеят) заедно с нас, и отгоре на това печелят много севап с богатствата си,  като дават зекят и садака, а ние сме лишени от този севап защото сме бедни. Тогава Пратеника на Аллах С.А.С. им отговори: \ Аллах Теаля е отредил и за вас как да печелите колкото тях ! При всяко казване на “Субханеллах” за вас това е садака, при всяко казване на “Елхамдулиллях” за вас това е садака, при всяко казване на “Аллахуекбер” за вас това е садака, да кажеш “Ля иляхе иллеллах” е садака, да научиш един човек на едно добро е садака, да го откажеш от едно лошо е садака, да отстраниш от пътя нещо, което пречи е садака, да разделиш кавгата на двама мусюлмани, и да помогнеш да се сдобрят е садака, да помогнеш на един човек да се качи на превозното средство е садака, да се усмихнеш на своя брат-мусюлманин е садака, добрата дума е садака, всяка крачка към джамиятя е садака, когато легнеш при жена си е садака \ Тогава сахабите попитаха: -“Я Расулюллах, та нима когато някой от нас легне при жена си има севап за това ? “Пратеника на Аллах С.А.С. отговори: \Както когато някой от вас отиде при чужда жена има голям грях, така и когато легне при неговата си жена печели севап. \

Уважаеми братя мусюлмани, В този хадис Пратеника на Аллах С.А.С. ни информира за нещо, което е много радостно за нас, а именно , че от най-обикновенни, и понякога подценявани от нас неща, може да се печели севап , който ще ни бъде много необходим на Съдния ден. Ако вникнем по дълбоко в този хадис, ще видим че с много малко усилия човек може вместо грях да спечели награда.

Когато срещнеш мюсюлманин, вместо да гледаш на другата страна с нагрочено лице, – да го поздравиш с усмивка за теб това е садака, когато пътуваш, вместо да слушаш музика, или да си свириш с уста, – да споменеш Аллах С.Т. за теб е садака, когато започнеш нещо да работиш или да ядеш, да кажеш “Бисмиллях”(В Името на Аллах) и в края да кажеш “елхамдулиллях” това е садака.

И така от всяка една добрина, колкото и нищожна да е тя , но направена с мисълта, и намерението да бъде заради Аллах, се печели севап.

Уважаеми братя! Дори и тогава , когато един човек се въздаржи , да не извърши лошо или харам, печели много севап. В едно от преданията на споменатия хадис, се казва , че когато Пратеника на Аллах С.А.С. казал този хадис, един от сахабите казал: -“ Я Расулюллах ! ами ако немога да извърша нищо от това което каза ? “ тогава Пратеника на Аллах С.А.С. каза: -\Само въздържането да не правиш лошо на комшията или твоя брат мусюлманин за теб е садака.\

В един хадис се разказва, че Аллах Теаля е опростил на един човек и го е вкарал в дженнета само заради това че е спасил едно куче да не умре от жажда.

В друг хадис Пратеника на Аллах С.А.С. е казал:\ Видях един човек влезнал в дженнета, заради това, че е отсякъл един корен който е пречил на пътя на мюсюлманите\ رياض الصالحين 69 ص \ .

Уважаеми братя мусюлмани! Дори от неща , които сме принудени да извършваме всеки ден и според шериата са \мубах\ т.е. за тях не се пише нито севап нито гюнах, ако са свързани с добър ниет \ възнамерение \ за тях се пише севап. Например човек всяка нощ спи . По принцип от съня не се печели нито севап нито гюнах. Но ако един мюсюлманин си легне с “Бисмиллях “ и възнамери да стане на сутринта и да клане сабах, то сънят му става ибадет.

Но трябва да знаем че и обратното е валидно т.е. ако тези действия са свързани с лошо намерение , – се пише грях.

Накрая нека да припомним , че този свят е временен , и той е нива в която се сее сега, а плодовете се събират на Съдния ден .

Молим Всевишния Аллах да ни напъти в правия път, и да ни удостои от тези които се възползват от тези блага и Го молим Субханеху ве Tеаляда ни събере в Дженнета(Рая) – Амин.

Източник: islamofbulgaria.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *