Поучителни

За да сте от най-щастливите хора

1. Винаги се старай да вземеш ифтитах текбир (текбира с който се започва намаза (молитвата)) с джемаата. Стой колкото се може повече в джамията и научи нефиса (душата си) да ходи рано за намаз (молитва), за да усетиш щастието.

2. Предпазвай се много от греховете. Те са основата на тревогите и мъките, причина за нещастията и са врата на бедите и кризите.

3. Разбери, че който те одумва ти подарява от добрите си дела, взема от лошите ти и те прави известен.

4. Не живей в измислен свят, а живей в реалността. Защото искаш от хората това, което не могат да ти дадат. Бъди справедлив.

5. Живей обикновен живот. Пази се от благосъстоянието, прахосничеството и лукса. Всичко това развлича тялото и връзва душата…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *